1.Адвокат за Дело Срещу Банка?

1.Адвокат за Изискуема Ипотека?

1.Адвокат за Дело за Запор от Банка?

1.Добър Адвокат по Банкови Дела?

1.Адвокат Спечелил Дело Срещу Банка?
1.Дело за Ипотека, Банков Кредит?
Go to content

Main menu:

1.Защо ми Трябва Адвокат по Банково Право? 2.Как мога да Намеря Добър Адвокат в София? 3.Кой Адвокат Може да ми Помогне ? 4.Имам Проблем с Кредит или Ипотека и Търся Адвокат?

Право• Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;
• Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;
• Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
• Договори за заем и обезпеченията свързани с него;
• Договори за финансов и оперативен лизинг;
• Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;
• Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
• Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки - договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др.


Административно право

 
 
Back to content | Back to main menu