1.Адвокат по Гражданско Право в София?

1.Адвокат по Граждански Дела в София?

1.Регистрация на ООД, ЕООД, АД?

1.Ликвидация на ЕООД, ООД, АД?

1.Регистрация на Сдружение с Нестопанска Цел СНЦ?
1.Добър Адвокат в София по Граждански Дела Искове?
Go to content

Main menu:

1.Към Кой Адвокат по Гражданско Право в София да се Обърна? 2.Препоръчайте ми Добър Адвокат! 3.Имам Нужда от Адвокат за Гражданско Дело? 4.Търся Добър Адвокат в София?

ПравоИмам нужда от адвокат по граждаско право? Към кой да се обърна в София?  

Ако се нуждаете от компетентна правна защита на вашите права и законни интереси  и търсите добър адвокат в София по гражданско право или процесуален представител в региона може да разчитате на професионалистите  в Ивеста Консулт .

Как да избера подходящ адвокат в София?  Може ли да ми препоръчате добър юрист в София, който да защити моите права? Колко ще ми струва да наема адвокат?
Все въпроси, които си задаваме преди да се обърнем към даден професионалист или тръгнем да търсим такъв в интернет пространството. В тази статия ще се опитаме да обърнем внимание на услугите, които ние предлагаме. Цените в повечето случаи са минималните определени за това от закона. Ето и повечето правни консултации и услуги, които ние предоставяме на своите клиенти в гр.София и областта:

- Гражданско-правни въпроси,
- Изготвяне проекти  на нотариални актове, както и различни видове пълномощни,
- Оформяне текстове на удостоверения, на нотариални покани и други видове покани за доброволно изпълнение на задължения,
- Работим съвместно с нотариални кантори  и оказваме съдействие и представителство на своите клиенти в сделки и охранителни процеси  пред нотариус;
- Даваме правни консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
- Подготвяме документите и осигураваме тяхното представяне в Търговския регистър при регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества, еднолични търговци, кооперации, както и на  граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел - фондации, сдружения, партии пред съответния съд;
- Осигуряваме абонаментно правно обслужване на корпоративни клиенти и физически лица;
- Предоставяме консултации в изпълнителното производство по изваждане на изпълнителен лист и заповедното производство;
- Осигуряваме процесуално представителство пред съда по искови производства пред всички инстанции и арбитраж  и правна защита в производството по принудително изпълнение.

Семейно и наследствено право

 
 
Back to content | Back to main menu