1.Какво е медиация?

1.Как може да ми помогне медиацията?

1.Има ли медиатори в София?

1.Има ли почва в България Медиацията?

1.Има ли медиатори в София?
1.Предимства на Медиацията?
Go to content

Main menu:

1.Какво е Медиация? 2.Как Може да ми Помогне Медиацията? 3.Има ли Почва в България? Има ли Медиатори в София?

Медиация

Медиацията е доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която медиатор, подпомага спорещите страни сами и по своя воля да постигнат споразумение изгодно и за двете страни.

Предимства на медиацията

 
 
Back to content | Back to main menu