1.Добър Адвокат За Бракоразводно Дело в София

1.Добър Адвокат Дело За Развод

1.Адвокат по Бракоразводни Дела

1.Добър Адвокат За Предбрачен Договор

1.Добър Адвокат по Наследствено Право
1.Добър Адвокат по Семейно Право
Go to content

Main menu:

1.Адвокат по Семейно и Наследствено Право, Къде да Намеря в София? 2. Кой Юрист и Как Може да ми Помогне? 3.Имам Нужда от Адвокат за Развод? 4.Предбрачен Договор? 5.Издръжка? 6.Бракоразводен Адвокат в София?

Право

Семейното право е тази област от закона, която се занимава с въпросите на семейството и домашните отношения:

  
- същност на брака, граждански съюз, домашно съжителство (или както у нас е известно - фактическо съжителство)
   
- въпроси възникващи по време на брака, включително осиновяване, насилие върху брачния партньор, легитимност, аборт, насилие върху деца.
   
- прекратяване на отношението и спомагащи въпроси като развод, анулиране, решение на въпроси върху собствености, издръжка и отговорност върху децата

Правна кантора Ивеста Консулт може да ви консултира
в областта на семейните и наследствените правоотношения, поставяне под запрещение, промяна на име, развод, родителски права над деца, определяне, прекратяване, увеличаване или намаляване на издръжка, установяване или оспорване на произход и  бащинство, защита на правата на децата, първоначално установяване или промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите по време на брака - съпружеска имуществена общност (СИО) или режим на разделност, изготвяне на брачни договори, разводи - по взаимно съгласие или по исков ред; делба на имущество, изготвяне на завещания, наследяване по закон и завещание, делби - доброволна делба или по съдебен ред. Както и да ви запознае с всички актуални изменения на Семейния Кодекс.

Трудово право

 
 
Back to content | Back to main menu